Marco Lift (Ningbo) Co., Ltd

Produkt av hög kvalitet, professionell service, i hiss branschens kärna leverantörer!

Hem > Kunskap > Innehåll
Vad är Billyften roll och hur används det?
- Jul 16, 2018 -

Denbil hisslyfter bilen till rätt höjd så att serviceteknikern kan arbeta i en bekväm ställning under bilen. Hissar spelar en viktig roll i underhåll av fordon och underhåll, oavsett översyn eller mindre reparationer

1) bort apparater och skräp som hindrar arbetet nära hissen och kontrollera att operativa handtaget är normalt före användning.

(2) Placera fordonet i mitten av hissen.

(3) när fordonet är i fordonet, fyra stödjande vinklarna ska vara på samma plan och vinkeln på stödjande vinkel gummikudden bör anpassas för att kontakta support portion av fordonets chassi.

(4) när fordonet är i fordonet, fordonet får inte vara alltför långtgående och de fyra fästena skulle låsas efter stöd.

(5) efter fordonet är att lyftas, bör hiss stöd blocket justeras så för att flytta till den lyftande punkt som anges av fordonet.

6) personal bör lämna fordonet vid lyft och kontrollera fordonet stöd om däcket är lite från marken.

(7) vid lyft till önskad höjd, måste låsa säkerhetsnålen införas och garanteras vara säkra och tillförlitliga innan botten arbetet.

9k= (1).jpg